Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ISBN  9786163982018
 ผู้แต่ง  ศิวพร อึ้งวัฒนา
 เลขเรียก  WA546.2 ศ542ก 2560
 ชื่อเรื่อง  การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / ศิวพร อึ้งวัฒนา
 พิมพลักษณ์  เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม  viii, 164 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  อนามัยชุมชน
 หมายเหตุ  Contents: 1.วิวัฒนาการของการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน
--2.แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ หลักการ และมาตรการทางสาธารสุข
--3.การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
--4.กระบวนการพยาบาลชุมชน
--5.การทำแผนที่ชุมชน
--6.การรวบรวมข้อมูล
--7.การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
--8.การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชนและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
--9.การวางแผน
--10.การเขียนโครงการ
--11.การดำเนินงาน และการประเมินผล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลอนามัยชุมชน
 หัวเรื่อง  อนามัยชุมชน, การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การเขียนโครงการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.1 
  Barcode: 036472
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
2. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.2 
  Barcode: 036473
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
3. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.3 
  Barcode: 036474
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
4. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.4 
  Barcode: 036475
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
5. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.5 
  Barcode: 036476
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
6. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.6 
  Barcode: 036477
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 5 ตุลาคม 2563
  จอง
7. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.7 
  Barcode: 036478
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
8. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.8 
  Barcode: 036479
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
9. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.9 
  Barcode: 036480
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
10. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.10 
  Barcode: 036481
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
11. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.11 
  Barcode: 037429
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
Note:200
12. การพยาบาล
การพยาบาล
WA546.2 ศ542ก 2560 c.12 
  Barcode: 037430
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►อนามัยชุมชน
บนชั้น
  ขอยืม
Note:200
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/25 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ศิวพร อึ้งวัฒนา]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลอนามัยชุมชน]
    หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน, การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [การเขียนโครงการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลชุมชน ..
Bib 13399123376


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.