Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  คำค้น:

  วัสดุสารสนเทศแนะนำ

  อารมณ์และการจัดการความเครียด =Emoti..
  จุฑามาศ แหนจอน|..
  หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิ..
  อมรรัตน์ อนันต์..
  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร..
  สายฝน เอกวรางก..
  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร..
  สายฝน เอกวรางก..
  การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใ..
  ขวัญฤทัย พันธุ..
  การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบา..
  ชวนพิศ วงศ์สามั..
  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื..
  ธีรพล ทิพย์พยอม
  การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห..
  จิดาภา เรือนใจ..
  ตำราเวชศาสตร์ครอบครัว = Family medi..
  สุชาติ ศุภปีติพ..

  วัสดุฯแนะนำ

  หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด
  กันยายน 2563
  ปฏิทินกิจกรรม

  ตำราหลักการพยาบาล
  1. การพยาบาลจิตเวช
  2. การพยาบาลเด็ก
  3. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. การพยาบาลสูติศาสตร์
  5. การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6. กฎหมายและการบริหาร
  7. วิทยาศาสตร์

  รายชื่อหนังสือทางการพยาบาล

  1.การพยาบาลเด็ก 


  2.การพยาบาลจิตเวช


  3.การพยาบาลสูติศาสตร์


  4.การพยาบาลผู้ใหญ่
  5.การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6.การพยาบาลอนามัยชุมชน
  7.พื้นฐานการพยาบาล
  8.วิทยาศาสตร์
  9.หนังสือทั่วไป
   


   Union Library Management : ULibM
  Copyright 2020. All Rights Reserved.