Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  คำค้น:

  วัสดุสารสนเทศแนะนำ

  สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธา..
  ปัทมา สุพรรณกุล..
  ตำราโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเวชป..
  มณฑิรา มณีรัตน..
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนุศักดิ์..
  อนุศักดิ์ ฉิ่นไ..
  การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช..
  อาภาพร เผ่าวัฒน..
  ตำราวิจัยทางระบาดวิทยาสำหรับนิสิตแพ..
  กิตติพงษ์ คงสมบ..
  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ =Busin..
  สุดารัตน์ พิมลร..
  การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโร..
  กรกฎ อภิรัตน์ว..
  ตำราการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเวชปฏ..
  ภัสรา อาณัติ||(..
  พยาธิวิทยาพื้นฐาน :สำหรับนักศึกษาหล..
  ศราวุธ ปาลิโภชน..
  ภาษาอังกฤษทางคลินิก แพทย์ & พยาบาล ..
  เทย์, จอย||การป..
  ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา /ภาควิชา..
  วันชัย เดชสมฤท..
  เวชศาสตร์ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพขอ..
  วริสรา ลุวีระ||..
  เวชปฏิบัติครอบครัว.2 :การดูแลผู้ป่ว..
  วิชุดา จิรพรเจร..
  โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก =..
  ไกลตา ศรีสิงห์|..
  สร้างชีวิตใหม่ คู่มือจิตบำบัดและการ..
  อุมาพร ตรังสมบ..
  จริยธรรมทางการพยาบาล /กนกวรรณ ฉันธน..
  กนกวรรณ ฉันธนะม..

  วัสดุฯแนะนำ

  หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด
  สิงหาคม 2566
  ปฏิทินกิจกรรม

  ตำราหลักการพยาบาล
  1. การพยาบาลจิตเวช
  2. การพยาบาลเด็ก
  3. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. การพยาบาลสูติศาสตร์
  5. การพยาบาลอนามัยชุมชน
   

  รายชื่อหนังสือทางการพยาบาล

  1.การพยาบาลเด็ก 
  2. การพยาบาลจิตเวช
  3. การพยาบาลสูติศาสตร์
  4. การพยาบาลผู้ใหญ่
  5. การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  7. พื้นฐานการพยาบาล
  8. การพยบาลอนามัยชุมชน
  9. กฎหมายและวิจัย
  10. พื้นฐานทั่วไป


  คู่มือการ E-book
  คู่มือการใช้ E-Book (CU elibrary)

   Union Library Management : ULibM
  Copyright 2023. All Rights Reserved.