Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 122 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
English for nursing and health care students
   ซวอตซ์, ปีเตอร์ ซี. / 2552
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
428.349
ซ114E 2552 
กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรณี : Hea..
   สมทรง รักษ์เผ่า / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA590
ส251ก 2540 
กายวิภาคศาสตร์
    / 2551
   หนังสือ ที่ วิทยาศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QS4
ค121ก 2551 
กายวิภาคศาสตร์
    / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QS4
ค121ก 2545 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
   ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ / 2552
   หนังสือ ที่ ผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY154
ก451 2552 
การบริการปฐมภูมิ = Primary care
   อุทัยวรรณ สุกิมานิล / 2548
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W 84
อ823ก 2548 
การบริการปฐมภูมิ = Primary care
   อุทัยวรรณ สุกิมานิล / 2550
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
W 84
อ823ก 2550 
การบริหารการพยาบาล
   นิตยา ศรีญาณลักษณ์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY105
น578ก 2545 
การบริหารการพยาบาล
   นิตยา ศรีญาณลักษณ์ / 2552
   การพยาบาล ที่ กฎหมายและบริหาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY105
น578ก 2552 
การบริหารการพยาบาล
   นิตยา ศรีญาณลักษณ์ / 2554
   การพยาบาล ที่ กฎหมายและบริหาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105
น578ก 2554 
การบริหารการพยาบาล
   นิตยา ศรีญาณลักษณ์ / 2557
   การพยาบาล ที่ กฎหมายและบริหาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY105
น578ก 2557 
การบันทึกทางการพยาบาล
   สุรีย์ ธรรมิกบวร / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY 100.5
ส867ก 2540 
การบำบัดทางการพยาบาล
    / 2539
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY 100
ค127ก 2539 
การบำบัดทางการพยาบาล
    / 2542
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY 100
ค127ก 2542 
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ
   เพ็ญนภา ศรีหริ่ง / 2554
   หนังสือ ที่ วิทยาศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
QV55
พ887ก 2554 
การพยาบาล หู คอ จมูก
   ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ / 2555
   การพยาบาล ที่ ผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WV100
ศ276ก 2555 
การพยาบาล หูคอ จมูก
   ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WV 100
ศ276ก 2545 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)
   ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WM100.2
ฉ179ก 2556 ล.1 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรัปบรุง)
   ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ / 2562
   การพยาบาล ที่ จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
WM100.2
ฉ179ก 2562 ล.1 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรัปบรุง)
   ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข และ ศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ / 2557
   การพยาบาล ที่ จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WM100.2
ฉ179ก 2557 ล.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/122 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.