Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จารุพิศ สุภาภรณ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  จารุพิศ สุภาภรณ์
 ชื่อเรื่อง  การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 เลขเรียก  บทความ
 รูปเล่ม  หน้า 115-126
 หัวเรื่อง  ทารกแรกเกิดตัวเหลือง
 หัวเรื่อง  การส่องไฟรักษา
 หัวเรื่อง  การมีส่วนร่วมของมารดา
 หัวเรื่อง  การดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษา
 หัวเรื่อง  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 ผู้แต่งร่วม  พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
 ผู้แต่งร่วม  มาลี เอื้ออำนวย
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ พยาบาลสาร (เชียงใหม่)= Nursing Journal. [SERIALS -- ปีที่ 40 มค.-มีค. 56 ฉบับที่ 1 2556-ปีที่ 40 ตค.-ธค.56 ฉบับที่ 4 และ ฉบับพิเศษ 2 ธ.ค. 56 พ.ศ. 2556 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13399127585

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.