Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดาราพร คงจา
ผลการค้นหา เลขเรียก
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล
   ดาราพร คงจา / 2541
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
"""" 
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล
   ดาราพร คงจา / 2553
   หนังสือ ที่ กฎหมายและบริหาร(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY32
ด-ก 2553 
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
   ดาราพร คงจา
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102
ด-ก มปป. 
คู่มือกฏหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาล
   ดาราพร คงจา / 2532
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 32
ด425ค 2532 
วจ.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในวิชาไทยศึกษา วิทย..
   ดาราพร คงจา
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
689
ด425ก 254? 
วจ.การพัฒนาแนวทางการจัดเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้..
   ดาราพร คงจา / 2547
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
859
ด425ก 2547 
วจ.การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีงบปร..
   ดาราพร คงจา / 2547
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
933
ด425ก 2547 
วพ.การศึกษาความต้องการวิทยาจารย์ในวิทยาลัยพพยาบาลสังกัดกองงา..
   ดาราพร คงจา / 2534
   วิทยานิพนธ์ ที่ วิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
20.5
ด424ก2534 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.