Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นิตยา ตากวิริยะนันท์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
   นิตยา ตากวิริยะนันท์ / 2563
   การพยาบาล ที่ จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
QV77
น577ก 2563 
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
   นิตยา ตากวิริยะนันท์ / 2562
   การพยาบาล ที่ วิทยาศาสตร์(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.),จิตเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QV77
น577ก 2562 
ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ..
   ศิริพร รุ่งสุวรรณ / 2562
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.