Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลเด็ก
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ / 2563
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 13 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WS100.2
ก492
2563 ล.2 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ / 2553
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2553 ล.3 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ / 2545
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2545 ล.3 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ / 2550
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2550 ล.3 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ / 2555
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2555 ล.3 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2556 ล.3 
การพยาบาลเด็ก
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พัฒนา,บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WS100.2
พ239ก 2556 ล.1 
การพยาบาลเด็ก
    / 2544
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2544 ล.1 
การพยาบาลเด็ก
    / 2550
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 100.2
ก492 2550 ล.1 
การพยาบาลเด็ก
    / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 100.2
ก492 2549 ล.1 
การพยาบาลเด็ก
    / 2544
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2544 ล.2 
การพยาบาลเด็ก
    / 2550
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2550 ล.2 
การพยาบาลเด็ก
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ / 2555
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 8 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2555 ล.2 
การพยาบาลเด็ก
   พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,บรรณาธิการ / 2556
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    มี 8 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WS100.2
ก492 2556 ล.2 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 14/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.