Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พัชรี วรกิจพูนผล
ผลการค้นหา เลขเรียก
CD.คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด
   พัชรี วรกิจพูนผล / 2554
   ซีดีสื่อการเรียนการสอน ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS420
พ524ค 2554 
การถอดรหัสบันทึกหลังสอนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิชาการ..
   พัชรี วรกิจพูนผล / 2563
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
การพัฒนาแบบวัดความปวดทางคลินิกสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด
   พัชรี วรกิจพูนผล / 2561
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด
   พัชรี วรกิจพูนผล / 2554
   การพยาบาล ที่ กุมารเวชฯ(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS420
พ524ค 2554 
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านบันทึกการสะท้อนคิดประจำวันในการฝึกป..
   พิมพาภร กลั่นกลิ่น / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บทความ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.