Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  9786162231629
 ผู้แต่ง  พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ
 เลขเรียก  WS113 พ722ก 2555
 ชื่อเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย / บรรณาธิการ : พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  เด็กทุกช่วงวัย
 พิมพลักษณ์  ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาน, 2555
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม  292 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  กุมารเวชศาสตร์
 หมายเหตุ  Contents: 1.การสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด 2.การสร้างเสริมสุขภาพทารก 3.การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดิน 4.การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน 5.การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 6.การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น 7.การสร้าเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเสี่ยง
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ--เด็ก
 หัวเรื่อง  เด็กทุกช่วงวัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS113 พ722ก 2555  
  Barcode: 027876
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►กุมารเวชฯ
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
WS113 พ722ก 2555 ฉ.2 
  Barcode: 027877
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►กุมารเวชฯ
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
WS113 พ722ก 2555 ฉ.3 
  Barcode: 027878
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►กุมารเวชฯ
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
WS113 พ722ก 2555 ฉ.4 
  Barcode: 027879
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►กุมารเวชฯ
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
WS113 พ722ก 2555 ฉ.5 
  Barcode: 027880
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►กุมารเวชฯ
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
WS113 พ722ก 2555 ฉ.6 
  Barcode: 028657
ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.
►กุมารเวชฯ
บนชั้น
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13399111283

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.