Union Library Management - Version 6.2::l::Union Library Management - Version 6.2
Union Library Management - v6.2
Union Library Management - v6.2
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วันดี วราวิทย์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Ambulatory pediatrics
   วันดี วราวิทย์ / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS200
ว249a 2540 
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1/ วันดี วราวิทย์,
   วันดี วราวิทย์ / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS100
ต367 2540 
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 / วันดี วราวิทย์,
   วันดี วราวิทย์ / 2540
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS100
ว429ต 2540 
ตำรากุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3 / วันดี วราวิทย์
   วันดี วราวิทย์ / 2541
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS100
ต367 2541 
ตำราอิเล็คโทรลัยต์ในเด็ก
   วันดี วราวิทย์ / 2548
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS320
ว429ต 2548 
แนวปฏิบัติการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก
   วันดี วราวิทย์ และคณะ / 2543
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS 312
ว429น 2543 
แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารในเด็ก
    / 2549
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WS 310
ว429น 2549 
โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็ก
    / 2537
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS115
ร925 2537 
โรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในเด็ก
    / 2534
   หนังสือ ที่ พื้นฐานทั่วไป(ห้องสมุด วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี.)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS310
ว429ร 2534 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.